Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 230. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

İslam dini; rengi, dili ve ırkı ne olursa olsun, bütün inanan-
ları kardeş ilan etmiştir.
(Hucurât, 10)
Bu öylesine güçlü bir
mesajdır ki, farklı coğrafyalarda yaşayan bütün Müslü-
manlar, giyim kuşamları, örf ve âdetleri birbirinden fark-
lı olsa da, hatta hiç görüşmemiş olsalar da birbirlerini se-
verler. Onlardan birinin başına gelen kötü bir olay, diğer-
lerini de üzer. Tarih göstermiştir ki, İslam’ın müntesipleri
arasında oluşturduğu bu kardeşlik ruhu, kan bağına da-
yalı kardeşliği çok gerilerde bırakmıştır. Çünkü bu kar-
deşlikte, coğrafyanın, konuşulan dilin, ten renginin,
mensup olunan ırkın ve sosyal statünün belirleyici bir ro-
lü yoktur. Uzak mesafeler, tek yürek olmaya; fark-
lı diller, gönül diliyle konuşmaya; farklı renkler, İslam’ın
boyasıyla boyanmaya, ırk ve sosyal statü ayrılığı da bir-
birini anlamaya ve tecrübe paylaşımına engel değildir.
Kardeş olmak; sevinçte ve kederde beraber olmayı göze
almak, güvenmek, güven vermek, merhamet etmek, yar-
dımlaşmak ve dayanışmaktır. Kur'an'ın öngördüğü kar-
deşlik, bütün bu anlamları kuşatan bir hayat tarzıdır. Hz.
Peygamber döneminde yaşanan muhacir-ensar kardeşli-
ği bu kardeşliğin en güzel örneğidir. Bu sayede Medine-
li ensar, Mekkeli muhacirleri kendilerine tercih etmişler,
onları hiçbir konuda yalnız ve yardımsız bırakmamışlardır.
Ensar, bu davranışlarıyla imanlarındaki samimiyeti ortaya
koydukları gibi, İslam kardeşliği için de model olmuşlardır.
Milletimiz, asırlardır farklı inanç mensupları da dahil olmak
üzere değişik düşünce ve inanışlara sahip insanlarla birlik-
te yaşamayı başarmış, beraberce sevinip beraberce üzül-
müştür. Çağdaş dünya, birlikte yaşama kültürünün en ka-
dim ve çarpıcı örneklerini herhalde bizim tarihimizde göre-
bilir. Bugün bütün dünyanın oldukça önemsediği bu dü-
şünce ve gönül birliğini asırlar öncesinde gerçekleştirmiş
olmamızı, Yüce dinimiz İslam’da ve getirdiği kardeşlik ve
barış yüklü mesajlarda aramak gerekir.
Ne yazık ki, aynı havayı teneffüs etmemize ve aynı değer-
leri paylaşmamıza rağmen, ülkemizin değişik bölgelerinde
yaşanan terör ve şiddet olayları büyük acılara ve derin
üzüntülere sebebiyet vermektedir. Kan davaları ve töre ci-
nayetleri, ocakları söndürmekte ve yeni düşmanlıkları ve
ölümleri beraberinde getirmektedir. Göz aydınlığımız, ge-
leceğimiz ve ümidimiz olan çocuklarımızın, özellikle de kız-
larımızın eğitim ve öğretimden yoksun bırakılması, hakları-
nın korunmaması, onların hem insanlığa faydalı birer fert
olarak hayata kazandırılmasına hem de gelecek nesillerin
eğitimine ve iyi yetişmesine engel olmaktadır.
Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın bir ucunda da
olsa, kanayan bir yara, yoksulluk, yoksunluk, hastalık ve
güçsüzlük sebebiyle yardıma, ilgi ve desteğe muhtaç bir
Müslüman varsa, kardeşlik bağları zayıflamışsa, hepimizin
yüreği sızlamalı, o acıyı dindirmek, o yaraya merhem ol-
mak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu, dinî olduğu ka-
dar insani bir görev ve sorumluluktur.
Şiddet, terör ve ayrımcılığın olmadığı, herkesin insanlık
onur ve haysiyetine uygun şekilde kardeşçe yaşadığı bir
dünya, hepimizin arzusu. Bu özlemimizin gerçekleşmesi,
huzur ve mutluluk dolu bir geleceğin inşası bizim elimizde.
Dileriz, ülkemizde ve dünyada hep barış, huzur ve kardeş-
lik egemen olsun, yarınlarımız bugünümüzden daha iyi ol-
sun.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97