Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 231. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

3 Mart 1924’te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığımız 86
yaşında. Şer’iye ve Evkâf Vekâleti’nin ilgasıyla, Genel-
kurmay Başkanlığı ile birlikte kurulan Başkanlığımız
Cumhuriyetle yaşıt bir kurum. Başkanlığın en temel gö-
revi, “Toplumu din konusunda aydınlatmak". Diyanet İş-
leri Başkanlığı, uhdesine verilen bu görevi yerine getirir-
ken, sağlıklı dinî bilgiyi esas almakta ve doğru bilgiye da-
yalı din hizmetini şiar edinmektedir. Bu anlayışın bir so-
nucu olarak da Başkanlık, kuruluşundan itibaren yayın
faaliyetlerine özel bir önem vermiştir. Öyle ki, Başkanlığın
yayınladığı ilk kitap olan, merhum A. Hamdi Akseki’nin
“Ahlak Dersleri" adlı eserinin baskı tarihi, 1924’tür. Son-
raki yıllarda neşredilen ve Başkanlığın yayın faaliyetlerin-
de önemli bir yeri bulunan Sahih-i Buharî Muhtasarı Tec-
rid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi ile Hak Dini Kur’an Di-
li adlı eserler, TBMM’nin 1925 yılında aldığı tarihi bir ka-
rar doğrultusunda hazırlanmış ve bu amaçla devlet büt-
çesinden 20.000 TL. ödenek ayrılmıştır. Eserlerin ilk
baskıları ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
1938-1950 yılları arasında, Başkanlık bütçesine yayın fa-
aliyetleri için yıllara göre farklı miktarlarda olmak üzere
toplam 118. 033 TL. ödenek ayrılmıştır. 1924 yılından
1950’ye kadar, Başkanlıkça 30 adet eser basılmış ve
bunlar halka ücretsiz dağıtılmıştır. 1950’den sonra de-
ğişik 9 seride yayınlanan eserlerin sayısı 1996 yılında
344’e ulaşmıştır. 2010 yılı itibarıyla, Başkanlığın 10 ayrı
seri halinde yayımladığı basılı yayın sayısı 793’e ulaşmış-
tır.

Süreli yayınların yayın faaliyetleri içindeki yerini göz ardı
etmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 1956 yılında “Diyanet
İşleri Reisliği Mecmuası Ramazan Nüshası"nı; 22 Kasım
1968’de “Diyanet Gazetesi" adıyla bugünkü Diyanet Ay-
lık Dergiyi; 1999 yılında yurt dışında bulunan vatandaş
ve soydaşlarımızla görevlilerimiz için “Diyanet Avrupa"
dergisini; 1979 yılında da “Diyanet Çocuk Dergisi"ni neş-
retmiştir. Başkanlığımız, kuruluşunun 86. yılında, diğer
hizmet alanlarıyla birlikte yayın alanında geldiğ i noktayı
da daha ileriye götürme çabasındadır. Başkanlığımız
“2010 Kur’an Yılı" vesilesiyle de bir dizi faaliyet gerçek-
leştirmeyi planlamıştır. Bu kapsamda başta yayın hiz-
metleri olmak üzere, Başkanlığımızın bütün hizmet alan-
larında alın teri, göz nuru ve emeği olan hocalarımız ve
personelimizden ebediyete göçenleri rahmetle anıyor,
hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve hayırlı uzun ömürler
diliyorum.
Bu ayki gündem konumuz “Namaz". Namaz bir diriliştir.
İlahî huzura varış ve gündelik hayatın maneviyatımızı ör-
seleyen sıkıcılığından, benliğimizi kuşatan manevi hasta-
lıklardan kurtuluştur. Namaz mal, mülk, şöhret, makam
ve mevki gibi gönül dünyamızı esaret altına alan geçici
nimetlerden sıyrılıp, sadece Yüce Yaratıcının kulu olarak
O’nun önünde eğilmek ve özgürlüğe kavuşmaktır. Ha-
yatımızı düzenleyen bir disiplin, bir nur, arınma ve ilahî
huzura yöneliştir namaz. İşte bu yüzden namaz bir imti-
yazdır.
Şimdi sizleri namaz konusunda birbirinden değerli yazı-
larla baş başa bırakıyorum.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97