Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 231. Sayı >> BAŞYAZI >> Namaz müminin miracıdır

Namaz müminin miracıdır

İslam dininin, kelime-i şehadet, zekât, oruç ve hac ile birlikte beş esasın-
dan biri olan namaz, “dinin direği" ve “müminin miracı"dır. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.)’e has bir mazhariyet ve tecrübe olan miracın müminlere
yansıyan bir bereketi olan namazla, her bir mümine Yüce Rabbinin huzu-
runa çıkış ve oraya kabul ediliş imtiyazı tanınmıştır. Dolayısıyla namaz,
Rabbin huzuruna duruş ve gönül dünyasında huzura eriştir.
Kur’an-ı Kerim’de namaz en çok zikredilen ibadettir. Namaz “Gündüzün
güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz
kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı (meleklerin katılımıyla) şa-
hitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üze-
re namaz kıl. (Böylece) Rabbinin seni övgüye değer bir makama ulaştıra-
bileceğini umabilirsin."
(İsrâ, 78–79)
ayet-i kerimesi ve pek çok ayetle emre-
dilmiş, namazın âdap ve erkânı ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in sün-
neti ile sabit olmuştur.
Allah’a yönelme ve sadece O’ndan yardım isteme şuurunu derinleştiren
namaz, aynı zamanda bizleri gönül âleminde manevi yolculuğa çıkartıp
Rabbimizin huzurunda olmanın bilincine, daima O’nun murakebe ve ina-
yeti altında yaşadığımızın idrakine ulaştırır. Namaz, dost doğru ve bilinç-
li bir biçimde kılındığında iç dünyamızdaki manevi yükselişi ve arınmamızı
sağlar ve böylece bizi kötülüklerden alıkoyar. Gerçekten, sadece bedeni
ile değil özüyle, sözüyle, gönlüyle ve duygularıyla Allah’a yönelen ve O’nun
huzurunda olduğunu hissederek namaz kılan mümin, namazda Rabbi ile
baş başa kalmanın mutluluğunu yakalar ve namaz sonrasında da bu bi-
linç halini devam ettirerek her zaman ve bütün davranışlarında Allah’ın hu-
zurunda ve gözetiminde olduğunu farkederek daha dikkatli, titiz ve sorum-
lu bir tavır sergiler. Bu yönüyle namaz “Kitaptan sana vahyolunanı oku, na-
mazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten
alıkor. Allah’ı sürekli hatırda tutmak elbette en büyük ibadettir. Allah yap-
tıklarınızı biliyor."
(Ankebut, 45)
ilahî hitabının işaret ettiği bir istikamet ve ko-
runmayı da sağlar.
Camilerde cemaat halinde kılınan namazlar, bütün İslam âlemi ile birlikte
Beytullah’a yönelmenin, hayatı dünya ve ahiret dengesi içinde bir bütün
olarak algılamanın sonucu olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanış-
mamızı güçlendirir. Nitekim Rahmet Peygamberimiz (s.a.s.)’in cemaatle
kılınan namazlara 27 kat sevap verileceğini müjdelemesi, İslam’ın sosyal
dayanışmaya, birlik beraberlik içinde hareket etmeye ne kadar önem ver-
diğinin bir göstergesidir. Hayatın koşuşturması içinde insanın bir taraftan
içe dönüşüne, derin bir nefis muhasebesine imkân veren namaz, diğer ta-
raftan cemaatin birbirinin halini hatırını sorması ve birbirlerinin dertleriyle
dertlenmesini de sağlamak suretiyle insanı sosyalleştirir ve aynı zamanda
insana zaman bilinci aşılar.
Bizlere ilahî bir müjde niteliğinde bahşedilmiş namaz ibadetinin, manevi
dünyamıza olduğu kadar sosyal hayatımıza yönelik hikmet ve kazanımla-
rından yararlanmak için, tüm benliğimizle ve riyasız olarak namazın bere-
ketli iklimine teslim olmamız kulluk sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU - Diyanet İşleri Başkanı247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97