Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 236. Sayı >> DİN VE SOSYAL HAYAT >> Cüzlerden seçilen ayetler

Cüzlerden seçilen ayetler

1. CÜZ

Fâtiha 1-7 (Rab, hamd, iman, dua)
Bakara 1-5 (Kitab, müttakiler, müminler)
Bakara 11-20 (Münafıklar ve durumları)
Bakara 30-38 (Hz. Adem, melekler, iblis, tövbe)
Bakara 110 (Namaz, zekat, ameller ve ecri)

2.CÜZ

Bakara 152-157 (Zikir, sabır, şehitlik, imtihan )
Bakara 172-173 (Rızk, yenilmesi haram olanlar)
Bakara 177-179 (Müttakiler, kısas, diyet)
Bakara 183-188 (Oruç, dua, haksız kazanç)
Bakara 195 (Allah yolunda infak)
Bakara 197-201 (Hac ibadeti, dua)
Bakara 233 (Bebekleri emzirme süresi)
Bakara 238 (Namazın muhafazası)

3. CÜZ

Bakara 254, 261-274 (Allah yolunda infak)
Bakara 275-281 (Riba, sadaka)
Bakara 284-286 (Âmene’r-Rasûlü, iman, dua)
Âl-i İmrân 31-32 (Hz. Peygamber’e uyma)
Âl-i İmrân 85-91 (İslam, iman, küfür)

4. CÜZ

Âl-i İmrân 92 (Allah yolun da infak)
Âl-i İmrân 97 (Kabe, Makam-ı İbrahim)
Âl-i İmrân 103-108 (Ümmet bilinci, kıyamet)
Âl-i İmrân 110, 114 (Vasat ümmetin özellikleri)
Âl-i İmrân 130-136 (Riba, muhsin, muttaki kul)
Âl-i İmrân 159, 164 (Hz. Peygamber ve misyonu)
Âl-i İmrân 185-186 (Ölüm, imtihan dünyası)
Nisâ 17-19 (Tövbe, hanım hakları)

5. CÜZ

Nisâ 29-31 (Büyük günahlar)
Nisâ 36-40 (İhsan, cimrilik, ilahî adalet)
Nisâ 58-59 (Emanet, adalet, itaat)
Nisâ 65, 69 (Hz. Peygamber’e itaat)
Nisâ 78-7 (Ecel gerçeği, iyilik-kötülük)
Nisâ 86 (Selamlaşmak)
Nisâ 110-112 (Kötülük, tövbe, iftira)
Nisâ 135-147 (Adalet, münafıklar)

6. CÜZ

Mâide 8-9 (Adalet, salih amel)
Mâide 27-31 (Habil-Kabil, nefis)
Mâide 35 (Allah’a yaklaşma çabası)
Mâide 54-56 (Allah ve Rasul’e itaat)
Mâide 82 (Müslümanlar ve öteki)

7. CÜZ

Mâide 87-93 (Helal rızık, yemin, içki-kumar)
Mâide 116-118 (Hz. İsa ve duası)
En’âm 40-43 (Musibetler ve duanın önemi)
En’âm 46 (İnsanın acziyeti)
En’âm 60-65 (Allah’ın kudret delilleri)
En’âm 74-80 (Hz. İbrahim ve tevhid)
En’âm 95-99 (Allah’ın yeryüzündeki ayetleri)

8. CÜZ

En’âm 151-153 (Haramlar, yetim malı, adalet)
En’âm 160-165 (İyiliğin mükafatı, vahdet, imtihan )
A’râf 11-27 (Şeytan, Hz. Adem ve tövbe)
A’râf 31-32 (Mescitler için giyinme)
A’râf 44-50 (Cennetliklerle cehenn emdekiler)
A’râf 59-95 (Hz. Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb)

9. CÜZ

A’râf 156-158 (Rahmet-azap, Hz. Peygamber)
A’râf 169-170 (Kur’an’a sarılanlar)
A’râf 179-180 (Cehennemlikler, Esma-i Hüsnâ)
A’râf 199-201 (Takva sahipleri, şeytanın vesvesi)
A’râf 204-205 (Kur’an dinleme ve okuma)
Enfâl 20-25 (İtaat, umumî fitne)
Enfâl 27-29 (İhanet, imtihan, emanet)

10. CÜZ

Enfâl 46 (Allah-Rasul’e itaat, çekişmeme)
Tövbe 17-20 (Mescitler, müminler-müşrikler)
Tövbe 23-26 (İnanç ve dostluk, Allah’ın yardımı)
Tövbe 34-35 (Malın hakkını vermemek ve cezası )
Tövbe 40 (Sevr Mağarası’n da hicret yolcuları)
Tövbe 60-61 (Zekat, Rasul’ü incitenler)
Tövbe 67-68 (Münafıkların özellikleri)
Tövbe 71-72 (Müminlerin özellikleri)

11. CÜZ

Tövbe 100-106 (Sahabenin fazileti)
Tövbe 112 (Mü’minlerin özellikleri)
Tövbe 128 (Rasul’ün müminlere düşkünlüğü)
Yunus 12 (Darlıkta dua, sonrasında nankörlük)
Yunus 57 (Kur’an’ın misyonu)
Yunus 62-64 (Allah’ın dostları)
Yunus 107-109 (Hayr ve şerrin verilmesi)

12. CÜZ

Hûd 15-16 (Dünya ve ahiret)
Hûd 25-34 (Hz.Nuh)
Hûd 61-66 (Hz. Salih)
Hûd 84-94 (Hz. Şuayb)
Hûd 114-115 (Namaz, iyilik-kötülük)
Yusuf 21-33 (Hz. Yusuf, iffet)

13. CÜZ

Ra’d 11 (Toplumsal değişim)
Ra’d 19-28 (Mü’min-kafir farkı, zikir)
İbrahim 21-23 (Şeytanın savunması ve günahkârlar)
İbrahim 24-27 (Güzel ve çirkin söz)
İbrahim 31 (En yararlı ameller)
İbrahim 40-41 (Hz. İbrahim’in duası)

14. CÜZ

Hicr 28-50 (Hz. Adem, şeytan, müttekîler)
Nahl 28-34 (Mü’min ve kafirin akıbeti)
Nahl 58-59 (Cahiliyye ve kız çocukları)
Nahl 78-83 (Allah’ın verdiği nimetler)
Nahl 125-128 (Tebliğ metodları, cezada insaf)

15. CÜZ

İsrâ 1 (İsrâ, Mescid-i Aksâ)
İsrâ 9 (Kur’an’ın misyonu)
İsrâ 13-15 (Amel defteri: Oku kitabını!)
İsrâ 23-39 (İlahi öğretiler, emir ve yasaklar)
İsrâ 64-65 (Şeytanın ortakları)
İsrâ 71-72 (Kitabı sağdan verilenler)
İsrâ 78-84 (Namaz, teheccüd, Kur’an)
Kehf 13-27 (Ashab-ı Kehf)
Kehf 46-49 (Mücrimlerin amel defterleri)
Keh f 60-82 (Hz. Musa ve genç)

16. CÜZ

Kehf 103-108 (Amelleri boşa çıkanlar)
Meryem 59-63 (Sonra gelen nesillerin durumu)
Tâhâ 53-54 (Kainattaki nimetler)
Tâhâ 116-123 (Hz. Adem-İblis, tövbe)
Tâhâ 124-126 (Allah’ın zikrinden yüz çevirme)
Tâhâ 132 (Ailene namazı emret!)

17. CÜZ

Enbiyâ 22 (Tevhid ve kainattaki düzen)
Enbiyâ 34-35 (İnsanın ölümcüllüğü ve sınama)
Hac 1-5 (Kıyamet, yaratılış, diriliş)
Hac 27-33 (Hacc, müşrik, hanifler)
Hac 36-37 (Hac kurbanları)
Hac 77-78 (Cihad, şahit ve örnek ümmet)

18. CÜZ

Mü’minûn 1-11-14 (Mü’minler, yaratılış)
Mü’minûn 99-111 (Kıyamet günü, inkar edenler)
Nûr 21 (Şeytana uymayın!)
Nûr 23-25 (Zina iftirası)
Nûr 32-33 (Bekarların evlendirilmesi)
Nûr 37-38 (Zikir, ibadet, rızık)

19. CÜZ

Furkân 27-30 (Kıyamette zalimin hali)
Furkân 63-77 (Rahman’ın has kulları)
Şuarâ 80-89 (Yaratıcı, Hz. İbrahim’in duası)
Şuarâ 181-184 (Ticaret ahlakı)
Neml 1-5 (Kur’an, müminler, kafirler)
Neml 19 (Hz. Süleyman’ın duası)

20. CÜZ

Kasas 51-55 (Vahy karşısında müminler)
Kasas 71, 73 (Gece-gündüz nimetleri)
Ankebût 2-6 (İmtihanı kazanabilmek)
Ankebût 7-10 (İnanların özellikleri)
Ankebût 19-20 (Yaratılış ve ibret alma)
Ankebût 41 (Allah’tan başka dost edinme)

21. CÜZ

Ankebût 60-63 (Rızıkları veren Razzâk)
Ankebût 69 (Allah için mücahade)
Rûm 21-24 (Allah’ın varlığının delilleri)
Rûm 33-38 (İnsanların sınanması)
Rûm 41 (Dünyanın ifsadı ve insan)
Lokman 13-19 (Hz. Lokman’ın öğütleri)

22. CÜZ

Ahzâb 35-36 (Müslümanların özellikleri)
Ahzâb 45-47 (Hz. Peygamber’in görevleri)
Ahzâb 56 (Hz. Peygamber’e salavât)
Ahzâb 66-71 (Kıyametteki pişmanlık)
Ahzâb 72 (Sorumluluk)
Sebe’ 37-39 (Huzura yaklaştıracak değerler)
Fâtır 5-6 (Aldatıcı dünya ve şeytan)
Fâtır 18 (Bireysel sorumluluk)
Fâtır 28-30 (Allah’tan korkanlar)
Fâtır 37 (Kıyametteki pişmanlık)
Fâtır 45 (İlahi cezaların ertelenmesi)

23. CÜZ

Yâsin 33-40 (Kainattaki deliller)
Yâsin 55-67 (Cennetlikler, mücrimler)
Saffat 27-33 (Liderler ve onlara uyanlar)
Saffât 99-111 (Hz. İbrahim, kurban İsmail)
Sad 27-29 (Yaratılış, iman, Kur’an)
Zümer 18 (Sözü dinleyen ve iyisine uyanlar)
Zümer 22-23 (Allah’ın zikri ve Kur’an)

24. CÜZ

Zümer 36-38 (Allah ne güzel vekildir)
Zümer 49-51 (Kibir ve cezası)
Zümer 53-61 (İlahi rahmetin genişliği)
Mü’min 67-68 (Yaratılış evreleri)
Mü’min 79-82 (Verilen nimetler)
Fussilet 33-36 (İyilik-kötülük ve korunma)

25. CÜZ

Fussilet 49-51 (Nimetler ve nankörlük)
Şûrâ 14-15 (İhtilaf ve istikamet)
Şûrâ 20 (Dünya ve ahiret n asibi)
Şûrâ 27 (Bol rızık azdırabilir)
Şûrâ 37-39 (Mü’minlerin vasıfları)
Zuhruf 36-39 (Şeytan ve arkadaşlığı)
Zuhruf 67-73 (Dostlar ve cennetler)

26. CÜZ

Ahkâf 15-17 (Anne-baba hakkı)
Ahkâf 29-31 (Mü’min cinler)
Muhammed 15 (Cennet çeşitleri)
Muhammed 38 (Cimrilik)
Feth 1-3 (Fetih ve Hz. Peygamber)
Feth 8-9 (Hz. Peygamber’e uyma)
Feth 17 (Engelliler ve yükümlülük)
Feth 18-19 (Biat eden mü’minler)
Feth 29 (Hz. Peygamber ve sahabe)
Hucurât 1-3 (Hz. Peygamber’e saygı)
Hucurât 9-10 (Arayı bulma, kardeşlik)
Hucurât 11-12 (Alay etme, zann, gıybet)
Kâf 16 (Şah damarından daha yakın!)
Kâf 17-18 (Kirâmen Katibîn)
Zâriyât 15-19 (Müttakilerin özellikleri)
Zâriyât 24-30 (Hz. İbrahim ve melekler)

27. CÜZ

Zâriyât 55-56 (Öğüt, kulluk)
Tûr 48-49 (Sabır, hamd, tesbih)
Necm 38-42 (Bireysel sorumluluk ve ecir)
Kamer 9-15 (Hz. Nuh ve tufan)
Rahmân 7-9 (Ölçü, tartı, mizan)
Rahmân 60 (İyiliğin bedeli iyiliktir)
Vâkıa 77-80 (Kur’an ve temizlik)
Hadîd 12-15 (Mü’minler ve münafıklar)
Hadîd 16 (Zikir, kalbin ürpermesi)
Hadîd 18-19 (Sıddîkler ve özell ikleri)
Hadîd 20-24 (Dünya hayatı ve değeri)

28. CÜZ

Mücâdile 22 (Gerçek mü’minler)
Haşr 9-10 (Ensar)
Haşr 22-24 (Esmâ-i Hüsnâ)
Mümtehıne 12 (Biat maddeleri)
Saff 2-3 (Yapmayacağın şeyi söyleme!)
Saff 10-13 (Kârlı ticaret yolları)
Cum’a 5 (Kitap’la amel etmeyenler)
Cum’a 9-11 (Cuma namazı)
Münâfikûn 1-8 (Münafıkların özellikleri)
Münâfikûn 9-10 (İmtahan ve vaktinde infak)
Teğabun 16-18 (İmtahan ve infak)
Talak 7 (Nafakada ölçü)
Tahrîm 6 (Ateşten korunmak)
Tahrîm 8 (Samimi tövbe)
Tahrîm 10-12 (Olumlu ve olumsuz hanımlar)

29. CÜZ

Mülk 1-2 (Hükümdarlık, ölüm ve hayat)
Mülk 30 (Su nimeti)
Kalem 1-4 (Hz. Peygamber)
Hâkka 18-35 (Hesap günü mü’min ve kafir)
Meâric 11-35 (Günahkarlar ve Mü’minler)
Nûh 1-22 (Hz. Nuh’un davet yöntemleri)
Nûh 28 (Hz. Nuh’un duası)
Müzzemmil 6-8 (Gece ibadeti ve kıraati)
Müzzemmil 20 (Gece namazı, infak)
Müddessir 38-47 (Cehenneme sevk eden işler)
İnsan 1-5 (İnsan ve özgür iradesi)

30. CÜZ

Abese 1-12 (Hz. Peygamber ve a’ma)
Mutaffifîn 1-6 (Ölçü ve tartıda hile yapmak)
A’lâ 9-12 (Öğüt verilmeli)
Ğâşiye 17-21 (Etrafa ibret nazarıyla bakmak)
Fecr 15-20 (Mal ile imtihan , yoksulu doyurma)
Fecr 27-30 (Huzura ermiş nefis)
Beled 14-18 (Sabrı ve merh ameti tavsiye, infak)
İnşirâh 1-8 (Göğsün genişletilmesi, kolaylık)
Beyyine 1-8 (İnkar edenler-Mü’minler)
Kadr 1-5 (Kadir gecesi)
Zilzâl 7-8 (Hesap günü)
Tekâsür 1-8 (Çoklukla övünmek)
Hümeze 1-9 (mal toplayan, insanları çekiştiren)
Mâûn 1-7 (Namazı ciddiye almama)
İhlâs 1-4 (Tevhid)
Felak 1-5 (Kötülüklerden Allah’a sığınma)
Nâs 1-6 (Vesveseden Allah’a sığınma)247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97