Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 239. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

Bu sayıda, Müslümanların büyük bir aşk ve heyecanla ye-
rine getirdiği, uğrunda malından, canından sevdiklerinden
vazgeçtiği kutlu bir ibadet olan haccı ele aldık. Hac;
inançta ve amelde yenilenme, ruh ve bedende zindelik
kazanma ve hayatta yeni bir sayfa açmaktır.
Hac tarihe bir yolculuktur. Hz. Âdem'den itibaren kutlu el-
çilerin, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in hatırasını yeniden
canlandırmak, Hz. Peygamber'in tebliğini ve tevhid mü-
cadelesini yakından tanımak ve tarihle bütünleşmektir.
Dünyanın dört bir ucundan bu topraklara davet edilen sı-
nırlı sayıdaki temsilciden biri olmanın mutluluğunu yaşa-
mak ve sorumluluğunu hissetmektir.
Hac, Allah'a ve O'nun gösterdiği hedeflere yürüyüştür.
Hacı, Kâbe'nin etrafında dönerken, ilahi rahmet ve mağ-
firetin etrafında pervane olup dönmeyi, Arafat'ta marifeti,
Müzdelife'de şeytanın hakimiyet gücünü kırmak için ha-
zırlanmayı, cemeratta düşünce ve amelde bütün kötü söz
ve davranışlardan uzaklaşmayı, mal, makam, mevki ve
şöhret tutkularından kurtulmayı, kurban ile de Allah
(c.c.)'ın verdiği nimetlere şükretmeyi, gerektiğinde bütün
nimetleri O'nun yolunda feda etmeyi öğrenir. Benlik duy-
gularından sıyrılıp "Biz olma" şuuruna erer. Hac vesilesiy-
le malını, mülkünü, makamını, sevdiklerini ve dünyalık adı-
na ne varsa hepsini bırakıp Hakkın yoluna koyulan
mü'minler "Rahman'ın Misafirleri" olma şerefine erer.
Hac tatlı bir disiplin ve rahmanî bir eğitimdir. Haccın tam bir
ibadet ruhu ve kulluk şuuru içinde ilahî rızaya uygun şekil-
de eksiksiz ve kusursuz yapılabilmesi için hem ilim ve ihlas,
hem de bu husustaki tecrübeleri dikkate almak gerekir. Bu
yüzden hac, aynı zamanda bir eğitimdir.

Hac, Müslüman'ın malını ve canını Allah yolunda feda
edebileceğini gösteren büyük bir kulluk ve teslimiyet teza-
hürüdür. Günlük giysilerini çıkararak ihrama giren bir mü-
min, dünyanın geçici olduğunu, makam, mevki, zenginlik
gibi bütün geçici üstünlük sebeplerinin bir gün ortadan
kalkacağını, ahirete sadece kefenle gideceğini yaşayarak
hisseder. Manevî duyguları doruk noktasına ulaşır. "Leb-
beyk", buyur Allahım! emrine hazırım Allahım! diyerek, bü-
yük bir teslimiyet içinde Yüce Rabbinden af ve mağfiret
diler. Kâbe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, kendisi,
ailesi ve bütün Müslümanlar için dua eder. İşte bu coşku
ve heyecanla gözlerden akan yaşlar, günahları temizler,
katılaşmış kalpleri yumuşatır, yüreklere sevgi ve merha-
met aşılar.
Hac, aynı zamanda kötü huyların bırakıldığı, güzel haslet-
lerin ve erdemlerin kazanıldığı bir ibadettir. Bu sebeple,
haccetme şerefini elde eden mü'minlerin, hayatı boyunca
kötülüklerden sakınma ve iyiliklere koşma konusunda da-
ha titiz olmaları ve elde ettikleri manevi kazanımları bir
ömür boyunca muhafaza etmeye gayret etmeleri gerekir.
Çünkü nebevî müjdenin ifadesiyle, Allah için haccetmenin
mükâfatı, kişinin annesinden doğduğu günkü gibi günah-
larından arınmasıdır. Yine makbul bir haccın karşılığı da
cennettir.
(Buhari, Umre, 1; Müslim, Hac, 437)
Bu vesileyle hac yolculuğuna çıkan bütün kardeşlerimizin
ibadetlerinin makbul olmasını, hacca imkân bulamayanla-
rın da en kısa zamanda mukaddes beldeleri ziyaret etme-
sini diliyor, bütün Müslümanların Kurban Bayramını tebrik
ediyorum.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97