Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 239. Sayı >> BAŞYAZI >> Hac diriliştir

Hac diriliştir

Hac, iman ve ibadet bilincinin kuvvet kazandığı, manevî heyecanın zirve-
ye çıktığı, mahşer tablosunun yaşandığı müstesna bir ibadettir. Yaşattığı
ruh hâli ve tecrübesiyle hac, ebediyete yöneliş ve Yüce Allah'a vuslattır.
Hac, hacca niyetlenen kişinin, niyetlendiği andan itibaren bundan sonra-
ki yaşantısını önemli ölçüde etkileyen, hayatına farklı bir anlam ve mane-
vi bir diriliş kazandıran yeni bir başlangıçtır. Bu kutsal yolculukta mal-
mülk, makam-mevki gibi dünyevi değerler bir tarafa bırakılarak, Bâkî ola-
nın rızasına koşulur. Kul, kusurlarını, günahlarını itiraf eder, ilahi rahmete
olan ihtiyacını ve Allah'ın emirlerine boyun büküşünü "lebbeyk!" nidalarıy-
la dile getirir. Mukaddes mekânlarda zikrini, şükrünü, hamd ve niyazını
Allah'a arz etme şerefine ulaşır.
Hacı adayı dünyevi elbiselerinden sıyrılıp, giydiği ihram elbisesi ile insan-
ları tarağın dişleri gibi eşit gören İslam'ın temel yaklaşımını ve mahşerde
toplanmayı temsilî olarak yaşar. Yüce Allah'ın kutlu evi Kâbe'yi ilâhî rah-
metin ve mağfiretin etrafında dönercesine tavaf eder, Arafat'ta vakfeye
durup Allah'a verdiği sözünü yeniler, içindeki kötü duyguları atıp, düşün-
ce ve amelde bütün manevî kirlerden temizlenir. Kazandığı istikamet ve
güzel hasletlerle benlik ve bencillik duygusundan uzaklaşıp, olgun mü-
minlerin vasıflarını elde eder. Tarihe doğru bir yolculuk yaparak, Hz. İbra-
him (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.)'in hatıralarını yâd eder. Peygamberler
zincirinin son halkası Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'in risalet vazifesini ifa
ettiği mekânları yakından tanıyarak, ona ümmet olmanın, dünyanın dört
bir yanından gelen Müslüman kardeşleriyle büyük bir İslam ailesinin ferdi
olmanın hazzını yaşar.
Hac aynı zamanda Müslümanların birlik ve beraberliğini, kardeşlik ve
eşitliğini sembolize eden bir ibadettir. Zira dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri,
kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı, ancak duyguları ve gaye-
leri aynı milyonlarca Müslüman, Say'de, Arafat'ta, Mina ve Müzdelife'de
ilâhî aşkla bir araya gelmekte, dualar, niyazlar, tevbe ve istiğfarlar hep
birlikte Yüce Yaratıcı'ya arz edilmektedir. Böylece müminler benliklerin-
den uzaklaşıp "biz" olmanın ve çoklukta birliğe (vahdet) ermenin sırrını
yaşarlar. Bu hâliyle hac, müminler için bir kaynaşma, dostluklar için bir
fırsat ve hayat boyu unutulmayacak hatıralar demektir.
Müminler arasındaki dayanışma ve paylaşma ruhunu artıran bir başka
ibadet de kurbandır. Kurban, Yüce Allah'a yakınlaşmanın, verdiği nimet-
lere şükretmenin, O'nun sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutmanın ve
Allah'ın emirlerine teslim olmanın bir göstergesidir. Bu yüzden kurban,
Yüce Allah'a itaat ve teslimiyet duygumuzun artmasına, kemâl noktası
olan ilâhî rızaya ulaşmaya ve sosyal hayatımız için de çok önemli olan
kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olur.
Kurbanın ve haccın sağlayacağı yardımlaşma ve kardeşlik ile hayata bak-
mak, insanlığın aradığı huzur ve mutluluğu da beraberinde getirecektir.
Bu vesileyle, hacca giden kardeşlerimizin bütün ibadetlerinin makbul ol-
masını, bol manevî kazançlar, sağlık ve huzurla yurtlarına ve yakınlarına
dönmelerini diliyorum. Ayrıca bütün İslam âleminin Kurban Bayramını
tebrik ediyor, bayramın bütün insanlığın barış, huzur ve mutluluğuna ve-
sile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU - Diyanet İşleri Başkanı247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97