Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 239. Sayı >> EDEBİYAT >> Gülistanın solmayan gülleri

Gülistanın solmayan gülleri

Şark-İslâm klasikleri arasında yer alan, birçoklarınızın bildiği, asırlar-
dır zevkle okunan bir eserden bahsetmek istiyorum size. Bu eser,
Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan isimli kitabıdır.
Moğol sürülerinin Anadolu'yu yakıp yıktığı yıllarda yazılmaya başla-
nan bu kitapta birbirinden ibretli ahlâk dersleri yer almaktadır. Kitap-
ta; zalim sultanlar, bildiğiyle amel etmeyen âlimler, yoksulu gözet-
meyen zenginler, yalancı, ikiyüzlü ve nefsinin aşağılık isteklerine bo-
yun eğen kimseler eleştirilmekte, bunlara karşılık adalet, cömertlik,
takva, sevgi gibi bütün evrensel insani erdemler övülmektedir.
İnsan kalmak zor iş
Kitabın yazarı Sadi, fertleri yalnız olarak değil, geniş bir camianın
uzuvları olarak incelemektedir. Mesut fertlerin ancak nizamlı cemiye-
tin içinde var olabileceğine inanmaktadır. Cemiyet bozuk olursa fert-
ler de bozulacaktır. Hükümdarlar, vezirler, fakirler, zenginler, derviş-
ler, askerler, memurlar, sanatkârlar, herkes bu cemiyetin içinde yer
almakta, bunlardan iyilik yapanlar ödüllendirilirken, kötülük yapanlar
cezalandırılmaktadır.
Hintli yazar Beydaba'nın Kelile ve Dimne'si, Süleyman Tevfik'in Ba-
nu Cihan ve Tutiname' si de Bostan ve Gülistan gibi hikmet dolu öğ-
retici metinlerden oluşan kitaplardır. Bu kitaplardan hiç olmazsa bi-
risini mutlaka okumak ufkumuzu genişletecek, bize insanlığımızı ha-
tırlatacaktır. Unutmayalım ki, yaşadığımız çağda en zor iş insan ol-
mak, insan kalabilmektir.
Allah, Sadi'ye rahmet eylesin. Bostan ve Gülistan'ın güllerini soldur-
masın. Bizlere de güzel ahlâkla ahlâklanmayı nasip eylesin. Okuyu-
cularımız da sıkılmadan Sadi'nin sözlerini dinlesin:

Sevgilinin sunduğu acı
Aşığa şeker gibi gelir
"Ey güzel huylu okuyucu! Şunu bil ki, ben hüner sahiplerinin kusur
bulmaya çalıştıklarını görmedim.
Hüner sahipleri başkalarının gamını çekmekten kendi keyiflerine
bakmazlar.
Kusuru kendisine söylenmeyen adam bilmezlikle ayıbını hüner sanır.
Eğer yiyip yatmaktan başka bir şey bilmiyorsa, adam hayvandan ne-
siyle yüksek olur?
Tevazu büyüklerden gelirse iyidir. Yoksul tevazu gösterse bile bu
onun tabiatıdır.
Ben ulu dağlar bilirim ki, ufacık taşlardan meydana gelmiştir. Gör-
mez misin? Karıncalar toplanınca nasıl cenk aslanının hakkından ge-
lir? Bir tek kıl, ibrişim telinden bile zayıftır ama çoğalırsa zincirden
daha sağlam olur.
Efendi sabahları davul sesiyle uyanır. Bekçinin gecesinin nasıl geç-
tiğini nereden bilsin. Kervan halkı da sadece kendi yükünün kaygı-
sını çeker. Yaralı eşeğe kimse hâlin nedir diye sormaz.
Sevgilinin kendi eliyle sunduğu acı şeker kesilir.
Ali'nin Zülfikâr'ının kında, Sadi'nin dilinin damağında durması doğru
değildir.
Mecnun'la konuşacaksan eğer Leyla'nın güzelliğinden bahset."
Tadı damağınızda kalacak daha ne sözler var kitapta. Okudukça bu
satırların yazarına hak verecek, siz de Gülistanın solmayan güllerini
dereceksiniz vesselam.

Hayrettin Durmuş247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97