Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 240. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

Bu ayki gündem konumuz, farklı yönleriyle öteden
beri çok tartışılan konulardan biri olan "gelenek". Ge-
lenek, toplumda saygın tutulup kuşaktan kuşağa ile-
tilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlık-
lar, bilgi, töre ve davranışlar, anane olarak tarif edil-
mektedir.

Gelenek, yılların deneyim ve tecrübe birikimini, vic-
dani ve toplumsal kabulü, ortak hafızayı ifade eder.
Gelenek, daha önceden yaşanmış ve kabullenilmiş
olması itibarıyla güven verir. Bir binanın temeli, bir
ağacın kökü gibi, üzerine yükselecek yapının sağlam
ve güvenli olmasını sağlar. Bu yüzden baskın olan
toplumsal kabul, geleneğin korunmasından ve yaşa-
tılmasından yanadır. Geçmişte oluşan dinî, kültürel,
bilimsel ve sanatsal birikimi bir tarafa bırakıp hiçe sa-
yan toplumlar ayakta kalamazlar.

Geleceğe yönelik bir sıçrama taşıdır gelenek. Gele-
nek aynı zamanda geleceğe ilham verir, yeni ufuklar
açar. Geleneği dikkate almamak; özünden kopmak,
tekrara düşmek, mevcudu yeniden keşfetmeye ça-
lışmak ve sıfır noktasından başlamak olur. Çünkü
gelenek bir köktür, dallar bunun üzerinde yükselir,
gelecek bunun üzerine inşa edilir. Gelenek, geçmişi
geleceğe, bugünü yarına taşıyan güçlü bir köprüdür.
Peki , gelenek gelişmeye, ilerlemeye, yeni düşünce-
ler, yeni fikirler üretmeye engel midir? Gelenek dirilti-
ci bir soluk mu, içinde yaşadığımız şartlara uyum
sağlamamızı imkânsız kılan bir ölü toprağı mıdır? Yo-
lumuzu doğru çizebilmemiz için bir sınır çizgisi mi, di-
nin sahih yorumuyla aramızdaki uçurum mudur?
Kökün ağacı hayata bağladığı gibi gelenek de dini
hayatla buluşturup, canlı tutar mı, yoksa hayat da-
marlarını tıkayan, canlı bir sosyal organizma olarak
kalmasını engelleyen bir pranga mıdır? Gelenekle il-
gili tartışmaların odağını oluşturan bu sorular, konu-
nun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sa-
dece şunu ifade edelim ki, iyi tahlil etmeden, özünü
ve ruhunu alıp bugüne taşımadan, yaşanan hayatı
dikkate almadan körü körüne bağlanılan bir gelenek,
toplumları açmazlara ve tıkanıklığa götürebilir. İslam
fıkhı içtihat mekanizmasıyla geleneği olması gerekti-
ği şekilde her zaman canlı tutabilmeyi ve bugüne
sağlıklı bir şekilde taşıyabilmeyi başarabilmiştir.
2010 yılının bu son sayısında, "geleceğe bakan yüzü
ile gelenek" konusunda birbirinden değerli kalemlerin
yazılarını ilginize sunuyoruz. Doç. Dr. Hülya Alper
"Atalar Geleneğine Karşı Tevhid Geleneği", Doç. Dr.
Aliye Çınar "Gelenek: Pranga mı Sınır mı?", Doç. Dr.
Ahmet Albayrak "Geleneğin Diriltici Soluğu", Dr. M.
Selim Arık, "Örf ve Âdet Olarak Gelenekler ve Din"
başlıklı yazılarıyla konuya ışık tutuyorlar. Bu ışığın gö-
nüllerimizde de parlamasını ve geleneğin güven ve-
ren sağlam yapısının bizi sağlıklı ve aydınlık bir gele-
ceğe taşımasını diliyorum.
Bu vesileyle hicri yılbaşınızı tebrik ediyor, 2011 yılının
bereketli, barış ve huzur dolu bir yıl olmasını temen-
ni ediyorum.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97