Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 241. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

Her yıl yeni bir başlangıç, her dergi yeni bir heyecandır. Yeni
bir soluk ve farklı bir heyecanla başladığımız yılın ilk sayısın-
da gündemimiz “tefekkür”. Tefekkür, İslam kültür ve mede-
niyetinin temel unsurlarından biri, hatta can damarı mesabe-
sindedir. Kur’an-ı Kerim pek çok ayetiyle bizi tefekküre davet
eder. İnsanla, evrenle, var oluşla ilgili gerçekleri dile getirdik-
ten sonra, “... Şüphesiz bunda tefekkür eden (düşünen) insan-
lar için ibretler vardır.”
(Nahl, 11.)
diyerek bakmanın, görmenin
ve bilmenin ancak düşünen, akleden ve ibret alan için bir de-
ğer ifade ettiğini vurgular. Kur’an’ın bu çağrısı, temelde insa-
nın, dünyasını sağlıklı değerler üzerine inşa etme, hikmet ve
marifete yönelik bir hayat sürme çağrısıdır.

Müslümanın hayatında tefekkür, fikir ve eylem planında bir
ahenk, iman ve ibadetlerin yüksek bir şuur ve idrak içinde
yerine getirilmesi konusunda manevi bir dinamiktir. Nitekim
Kur’an-ı Kerim insanı bir bilgi ve düşünce varlığı olarak ka-
bul eder. Bilmek, akıl sahibi olmak ve bildikleri üzerinde dü-
şünüp sonuçlar çıkarmak yalnızca insana özgü bir ayrıcalıktır.
Yaşayan Kur’an olan Hz. Peygamber de ümmetini düşünme-
ye, ibret almaya, kâinatta olup bitenleri, Yüce Allah’ın yarattık-
larını akıl ve gönül süzgecinden geçirmeye, böylece var olu-
şun nihai anlamını kavramaya teşvik eder. Olgun müminin ba-
kışında ibret, konuşmasında hikmet ve susmasında da tefek-
kür hali hakimdir. Pek çok kültür ve medeniyete ilham verip
kaynaklık eden İslam kültür ve medeniyeti de âdeta bir tefek-
kür medeniyetidir.

Tefekkür; zihni ve kalbi açık tutma halidir. Ne tek başına zihin,
ne tek başına kalp… Ne tek başına ilim, ne tek başına iman…
Ne tek başına fikir, ne de tek başına duygu… Zihnin ve kal-
bin sürekli bir arayış içinde olması ve aralarındaki ahengi ko-
ruması halidir.

Bizler ne zaman ki sormayı, sorgulamayı ve yeniden farklı bir
nazarla bakabilmeyi unuttuk, evrendeki ve etrafımızdaki hari-
kulade oluşlar, işleyişler gözümüze görünmez, kalbimize do-
kunmaz oldu; kendi can damarımızı kendi elimizle tıkadık.
İşte o zaman ayaklarımız tökezlemeye başladı. Neden tökez-
lediğimizi anlamak için belki ayağımızdaki ayakkabıyı incele-
dik, belki de yolda takıldığımız taşı… Oysa can damarımız zor
durumdaydı. Yeniden hayret etmeye, kalp ve zihnimizi aynı
anda açmaya başladığımızda, ihtiyacımız olan kan, can dama-
rımızdan rahatlıkla aktığında, tökezlemeden yürüyüp başkala-
rının da kolay yürümesini sağlayacak gelişmelere vesile olaca-
ğımız günler, bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Bugünümüz, istikbalimiz ve ebedi mutluluğumuz için bize
yeni ufuklar açacak ve yeniliklere götürecek olması itibarıyla,
yeni yılın bu ilk sayısını tefekkür gündemli hazırladık. Konuyu
farklı perspektiflerden ele alan birbirinden değerli yazıların,
diğer konu başlıklarıyla birlikte sizlere güzel bir okuma ve te-
fekkür şöleni yaşatmasını dilerken, 2011 yılının hepimiz için
bereketli, başarılı ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97