Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 126. Sayı >> KÜLTÜR VE SANAT >> Peygamberimizi övmek için yazılan şiirler

Peygamberimizi övmek için yazılan şiirler

Bu ayki sohbetimize, Peygamberimizi övmek için yazılan şiirler hakkında kısa bilgiler vererek giriş yapmak istiyoruz:
Peygamberimiz (s.a.s.), Asr-ı Saadette kendisine hiciv şiirleri yazan müşriklerden hayli muzdarip olmuştur. Bunlardan daha sonra Müslüman olan Kaab b. Zübeyr yazdığı bir kasideyi Peygamberimize okuyunca Efendimiz çok memnun olmuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz, Kaab b. Zübeyr'e hırkasını hediye etmiş ve bu şiir; "Kaside-i Bürde", ödülü ile şöhret bulan bir kaside olmuştur.
O'nun sevgisini; Yunus Emre, "Canım kurban olsun senin yoluna/Adı güzel kendi güzel Muhammed" ilahisiyle dizelere; O'nun kutlu doğumunu, yaşayışını ve vefatını; Süleyman Çelebi, halkımız arasında "Mevlid" diye bilinen "Vesiletü'n-Necat" (Kurtuluş Vesilesi") şiiri ile; O'nun methini Fuzulî, "Su Kasidesi"yle yıllarca dillerden düşmeyecek bir şekilde mısralara dökmüşlerdir.
Peygamberimizi övmek veya onu anlatmak maksadıyla yazılan manzum eserlere "Naat" denilmektedir. Divan Edebiyatı'nda övgü yazılarına methiye denir. Methiyeler en çok kaside şeklindedir. Peygamberimize yazılan methiyeler bunların başında gelir.
Peygamberimiz (s.a.s)'i övmek, sevmek, anmak güzeldir. O'nu söz ile ifade etmek ne mümkün... Ancak, övgülerin en güzeli ona yazılan methiyelerdir. İşte okuyucularımızın O'na dair hisleri:
Peygamberimiz (s.a.s.)'e salât-ü selâm edip, rahmetle andıktan sonra, Sayın Hasan Yalıncaklı'nın "Selam Sana" isimli şiirinden dörtlüklerle şiir incelememize geçiyoruz.

SELAM SANA

Selam sana gönül mumları yandı
Dağlar sıralandı secdeye vardı
Seninle kâinat nura boyandı
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Terin güllerdendir, sesin bülbülden
Hakk'a vâsıl olur yolundan giden
Muhtaç olan avuç açar her dilden
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Mahşer günü bize şefaat eyle
Hakk'ın didarında sen kerem eyle
Eksiğim var ise sen tamam eyle
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Sayın Yalıncaklı, bizlere "selamı yaymayı" tavsiye eden Yüce Peygamber (s.a.s)'e olan hislerinizi döktüğünüz naatınızda, gerçekten güzel buluşlar mevcut. Ölçüye de dikkat etmişsiniz. Kafiyelere biraz daha özen gösterilebilir. Ayrıca kıta sonlarındaki "Adı güzel kendi güzel Muhammed" dizesi Yunus Emre'ye ait bir ifade. Bu ifadeler kendinize özgü olsaydı şiirinizi daha özgün kılardı. Bize yazdığınız için çok teşekkür eder, yeni şiirlerinizi bekler, selam ve saygılar sunarız.
Sayın Hikmet Dinç, sizin de aynı tarzda yazdığınız "Ya Rasûlallah" adlı şirinizden üç kıta yayınlıyoruz:

YA RASÛLALLAH

Sen gönlümüzün nurusun
Sen hâtemül enbiyasın
Sen Muhammed Mustafasın
Yâ Rasûlallah, yâ Habiballah

Seni sevmek imandandır
Sensiz hayat karanlıktır
Senin yolun aydınlıktır
Yâ Rasûlallah, yâ Habiballah

Diyar diyar ötelerden
Sana aşık gönüllerden
Selam sizi sevenlerden
Yâ Rasûlallah, yâ Habiballah

Sayın Dinç, söz sanatlarının en etkili türü olan şiir, işte böyle manevî hislerle mücehhez olunca daha bir güzel oluyor. Şiirin güzelliğe, övülmeye layık olanları övmeye vasıta olması ayrıca güzel. Naatlar Divan Edebiyatı'nda arûz vezniyle kaside biçiminde yazılmaktaydı. Ancak günümüzde hem hece hem de serbest vezinle yazılmaktadır. Siz de bu şiirinizi serbest vezinle yazmışsınız. Şiir içinde güzel benzetmeleriniz mevcut. Kulağa hitap eden rediflere önem vermişsiniz. Biliyorsunuz, redif kelime sonlarındaki eklerin uyumundan meydana gelir. Şiiri nesirden ayıran en önemli özellik olan kafiye (uyak) ise kelimelerin köklerindeki benzeşmelerden oluşur. Tam veya yarım kafiye ile de yazmayı deneseniz daha güzel olur. Sizi tebrik ediyor, yeni şiirlerinizi bekliyor, saygılar sunuyoruz.
Sayın Yaşar Yıldırım'ın, daha çok insanın ahiret alemine doğru olan seyrini anlattığı ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen, Efendimiz, müjdecimiz, son elçi, Peygamberimiz'den şefaat dileklerini içeren, "Şefaat Ya Rasûlallah" başlıklı uzunca şiirinden üç kıtayı yayınlıyoruz:

ŞEFAAT YA RASÛLALLAH

Canlı bir gün ölecektir
O toprağa girecektir
Münker nekir gelecektir
Şefaat Yâ Rasûlallah

Yüce Mevlam emredecek
Melek sura üfleyecek
El ayak dile gelecek
Şefaat Yâ Rasûlallah

Kişi sırata gelecek
Üstünden geç denilecek
Kimi nara düşecek
Şefaat Yâ Rasûlallah

Sayın YILDIRIM, şiirinizde "Yalvarırım Muhammed/ Birgün kopar kıyamet/ Kabul et bizi ümmet/ Şefaat Ya Muhammet" dizeleriyle başlayan ve kulakların aşina olduğu ilahîden etkilendiğiniz anlaşılıyor. Mü'min gönülleri yıllarca coşturmuş bir ilâhiden etkilenmek tabidir. Şiir yazarken kafiye uyumuna biraz daha özen göstermelisiniz. Peygamberimizi öven her ifadenin bir değer taşıdığını söylemek isteriz. Başkanlığımızca yıllardır kutlanan "Kutlu Doğum" kutlamaları çerçevesindeki programlar da bu türden kaliteli şiir örnekleri verilmektedir. Yeni çalışmalarınızı bekler, saygılar sunarız.

Sayın Veli Topaloğlu, Efendimiz'e yazdığınız "Efendim" adlı şiirinizden birkaç bölümü ele alıyoruz:

EFENDİM
Onikinci gece Rebiulevveldi
Yıl 571, zaman fetretti.
Veladetin kâinatı titretti
Çün habib-i kibriyâsın Efendim.

Alemlere rahmet oldu gelişin
Âsi, mücrim kullara şefaatçısın
İsmini anmak her şeylere bedel
Sen Ahmed-i Muhammedsin Efendim

Bahtiyarlar sana "Ashab" oldular
Sana ümmet olmak şeref Efendim
Âsiyim, şefaatına ümitvarım
Çün sahib-i şefaatsın Efendim.

Sayın Topaloğlu, Peygamberimiz (s.a.s.)'in hayatı ile ilgili birtakım bilgileri, şiirle vermeye çalışmışsınız. İlk kıtanızda kafiye düzeni ahenkli bir biçimde; aynı uyum diğer kıtalarınızda da olsaydı daha güzel olurdu. Ayrıca; genelde Türk halk şiirinde "ayak" denilen bir uyak şekli vardır. Ayak, ikinci ya da dördüncü satırlarda yapılır. Şiir içerisinde bu satırların da kendi aralarında uyumu aranır. Naat ve kasidelerde "Sen Ahmed-i Muhammedsin Efendim" gibi hitablara sıkça rastlıyoruz. Yeni çalışmalarınızı bekler, selam ve saygılar sunarız...

Hasan YILDIRIM247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97